Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23812
Title: Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra toán 9
Authors: Phạm Phu, Ngô Long Hậu
Nguyễn Quang Hạnh, Phạm Văn Chóng
Keywords: Toán học
Lớp 9
Sách đọc thêm
Lớp 9
Issue Date: 2011
Publisher: nxb.Hà Nội.-Tái bản lần thứ nhất
Abstract: Hệ thống lí thuyết đại số và hình học trong chương trình học lớp 9về căn bậc hai, căn bậc ba, hàm số bậc nhất, đường tròn, hình trụ... Các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết và đề kiểm tra cuối năm, có hướng dẫn giải
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;176tr.;TN43521
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23812
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KN lam de thi toan 9.pdf
  • Description : 
  • Size : 27,91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.