Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21681
Title: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2
Authors: Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập
Nguyễn Đức Hòa
Keywords: Sách tham khảo
Khoa học tự nhiên
Toán học
Lớp 6
Issue Date: 2010
Publisher: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách gồm hai phần: Phần Đại số và phần Hình học, bám sát với nội dung chương trình học hiện hành, giúp các em học sinh tự rèn luyện, kiểm tra vốn kiến thức trên lớp.
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;136tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21681
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2.pdf
  • Description : 
  • Size : 70,25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.