Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21341
Title: Nội dung và phương pháp dạy từ láy tiếng việt cho học sinh lớp 6 trường THCS
Authors: Đỗ Thị Ngọc Trâm
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học xã hội; Tâm lý giáo dục; Từ láy; Tiếng việt; Lớp 6
Issue Date: 1998
Publisher: Đại học Quốc Gia ; Trường đại học sư phạm
Abstract: Trình bày một số cơ sở lý luận làm tiền đề cho việc dạy học từ láy tiếng Việt. Khảo sát thwucj tiễn dạy học từ láy ở trường phổ thông hiện nay để thấy được ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Đề xuất phương pháp dạy một số bài cụ thể về từ láy. Tiến hành yoor chức dạy thực nghiệm một số bài theo phương pháp đề xuất của luận án để đánh giá tính khả thi và hiệu quả thực tiễn. Bước đầu đề xuất một số kiến nghị về việc chỉnh lý một số nội dung tri thức, cũng như cách sắp xếp các tri thức đó trong chương trình sách giáo khoa
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21341
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 56.pdf
  • Description : 
  • Size : 39,98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.