Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20993
Title: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tự học của học sinh khoa âm nhạc trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Yên Bái
Authors: Vũ Thị Thu Hà
Keywords: Luận văn thạc sĩ; Giáo dục học; Âm nhạc; Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Yên Bái
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng việc tự học của học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự học của học sinh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu và chất lượng đào tạo của nhà trường
Description: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục; 96tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20993
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.pdf
  • Description : 
  • Size : 42,11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.