Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20973
Title: Cảnh huống ngôn ngữ và hiện trạng giáo dục tiếng phổ thông bậc tiểu học cho học sinh dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái
Authors: Phạm Văn Trường
Keywords: Việt Nam học; Ngôn ngữ; Giáo dục; Tiểu học; Dân tộc thiểu số; Luận văn thạc sĩ; Yên Bái
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Giáo dục ở bậc tiểu học là khâu quan trọng nhất, bởi nó là khâu đặt nền móng cho mọi nhận thức của người học trong những bậc học tiếp theo. Vì vậy khảo sát thực trạng giáo dục ở bậc học này sẽ giúp chúng ta có những điều kiện chính cũng như bổ sung một cách kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong quá trình giáo dục đồng thời xây dựng một chính sách giáo dục ngôn ngữ phù hợp với thực tế giáo dục địa phương
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20973
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 15.pdf
  • Description : 
  • Size : 45,6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.