Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23977
Title: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên Bắc Yên Bái.(Bản sưu tầm)
Authors: Lưu ngọc Hiệp
Keywords: Luận văn
Ngân hàng
Kinh tế
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2021
Publisher: Knxb
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;109tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23977
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LVThs Lưu Ngọc Hiệp. Yên Bái -sua PB.docx
  • Description : 
  • Size : 394,03 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.