Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23896
Title: Quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường THPT huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Authors: Nguyễn Văn Chỉnh
Keywords: Luận văn
Thạc sĩ
Khoa học
Ngữ văn
Giáo dục
Địa chí
Yên Bái
Issue Date: 2021
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;122tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23896
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LV -em Chỉnh chiều 21.9.2021.doc
  • Description : 
  • Size : 1,21 MB
  • Format : Microsoft Word
  • Thumbnail

  • File : NGUYỄN VĂN CHỈNH_K27_QLGD.ppt
  • Description : 
  • Size : 4,3 MB
  • Format : Microsoft Powerpoint


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.