Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23895
Title: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước yên Bình, tỉnh Yên Bái
Authors: Phạm Tiến Bình
Keywords: Luận văn
Thạc sĩ
Kinh tế
Ngân sách
Kho bạc
Địa chí
Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: Knxb
Abstract: Gồm 3 chương. Chương 1: Kiểm soát thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua KBNN Yên Bình, tinht Yên Baisi. Chương 3: Một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Yên Bình, Yên Bái
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;115tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23895
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Luan van Binh chuan 1912.doc
  • Description : 
  • Size : 694 kB
  • Format : Microsoft Word


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.