Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23824
Title: Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Hoá học
Authors: Nguyễn Văn Thoại, Phạm Thái An
Keywords: Hóa học
Khoa học tự nhiên
Sách tham khảo
Lớp 10
Issue Date: 2011
Publisher: Nxb.Hà Nội.-Tá bản lần thứ 4, có sửa chữa bổ sung
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1. tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hoá, có hướng dẫn giải: Phần 2. Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hoá, không có hướng dẫn giải: Phần 3. Tuyển chọn một số đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9.
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;333tr.;TN41390
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23824
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tuyen chon de thi TS vao lop 10 chuyen monHH.pdf
  • Description : 
  • Size : 71,47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.