Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23823
Title: Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn vật lí
Authors: Nguyễn Hải Hậu tuyển chọn, Lương Tất Đạt tuyển chọn
Keywords: Vật lí
Khoa học tự nhiên
Đề thi tuyển sinh
Lớp 9
Issue Date: 2011
Publisher: Nxb.Hà Nội
Abstract: Gồm tuyển chọn và giới thiệu các đề thi vào lớp 10 hệ trung học phổ thông chuyên vật lí, trường phổ thông chuyên Hà Nội năm 1992, PT chuyên ĐHQGHN năm 1993, PT chuyên Hà Nội năm 1994...
Description: THư viện tỉnh Yên Bái;311tr.;TN41380
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23823
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tuyen chon de thi TS vao lop 10 chuyen mon VL.pdf
  • Description : 
  • Size : 69,09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.