Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23821
Title: Tuyển chọn các đề thi môn toán lớp 9 vào lớp 10
Authors: Trần Tiến Tự
Keywords: Toán học
Lớp 9
Đề thi
Sách tham khảo
Issue Date: 2013
Publisher: Nxb. Tổng hợp.-Tái bản, chỉnh sửa, bổ sung
Abstract: Giới thiệu và giải chi tiết những đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;265tr.;TN56063
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23821
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tuyen chon de thi mon toan 9 vao lop10.pdf
  • Description : 
  • Size : 63,92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.