Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23819
Title: Tuyển tập các bài toán hay và khó hình học 9
Authors: Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Khanh
Lê Văn Trường
Keywords: Hình học
Bài tập
Sách tham khảo
Lớp 9
Issue Date: 2013
Publisher: Nxb.Đại học quốc gia
Abstract: Giới thiệu hệ thức lượng trong tam giác vuông, đường tròn, hình trụ, hình nón, hình cầu và các bài tập, lời giải giúp thuận tiện cho các em trong học tập môn hình học lớp 9
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;182tr.;TN58811
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23819
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TT cac bai toan hay va kho.pdf
  • Description : 
  • Size : 27,6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.