Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23818
Title: Tuyển tập các bài toán hay và khó Đại số 9
Authors: Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Khanh
Lê Văn Trường
Keywords: Toán học
Bài toán
Đại số
Lớp 9
Issue Date: 2013
Publisher: Nxb.Đại học quốc gia
Abstract: Giới thiệu các dạng bài tập Đại số hay và khó trong chương trình toán lớp 9 dùng cho học sinh khá, giỏi và luyện thi vào lớp 10 phổ thông, chuyên
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;190tr.;TN58809
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23818
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TT cac bai toan hay va kho DS.pdf
  • Description : 
  • Size : 25,04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.