Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23817
Title: Tổng hợp các bài toán phổ dụng Hình học 9
Authors: Vũ Thế Hựu, Nguyễn Khắc An
Nguyễn Vĩnh Cận, Hoa Mạnh tường
Keywords: Toán học
Hình học
Bài tập
Lớp 9
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học quốc gia
Abstract: Tổng hợp các bài toán phổ dụng hình học lớp 9 : hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đường tròn. Góc với đường tròn. Một số bài tập tổng hợp cuối lớp 9
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;400tr.;TN50471
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23817
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tong hop cac bai toan Hinh h.pdf
  • Description : 
  • Size : 69,36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.