Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23816
Title: Toán thông minh và phát triển 9
Authors: Ngô Long Hậu, Hoàng Mạnh Hà
Lều Mai Hiền
Keywords: Toán học
Bài tập
Lớp 9
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học sư phạm
Abstract: Gồm 2 phần : Phần 1 - Kiến thức cơ bản và đề bài tập về căn bậc hai, căn bậc ba ; Hàm số ; Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ; Các hệ thức lượng trong tam giác vuông. Phần 2 - Hướng dẫn giải
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;202tr.;TN50450
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23816
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : toan thong minh va phat trien 9.pdf
  • Description : 
  • Size : 45,95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.