Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23814
Title: Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 9 - T.1
Authors: Trần Xuân Tiếp, Phạm Hoàng
Phạm Toàn, Phan Hoàng Ngân
Keywords: Toán học
Bài tập
Phương pháp giải
Lớp 9
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học quốc gia
Abstract: Tập hợp các bài toán, các dạng toán đại số và hình học lớp 9 có phần hướng dẫn giải, các đề kiểm tra và phần đáp án cho mỗi đề
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;361tr.;TN52717
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23814
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : PL va giai chi tiet toan 9.pdf
  • Description : 
  • Size : 47,5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.