Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23811
Title: Kiến thức cơ bản và nâng cao Sinh học 9
Authors: Nguyễn Thế Giang
Keywords: Sinh học
Kiến thức cơ bản
Kiến thức nâng cao
Lớp 9
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học sư phạm
Abstract: Nội dung gồm 2 phần : Lý thuyết được trình bày theo từng chương. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập dành cho học sinh lớp 9
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;2010tr.;TN50509
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23811
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : kien thu co ban va nang cao SH.pdf
  • Description : 
  • Size : 34,15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.