Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23810
Title: Kĩ năng giải nhanh đề kiểm tra hóa học 9
Authors: Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long
Hoàng Thị Thúy Hương
Keywords: Hóa học
Đề kiểm tra
Sách tham khảo
Lớp 9
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học quốc gia
Abstract: Rèn kĩ năng giải nhanh bài tập, từng bước hình thành và phát triển năng lực, ôn luyện, củng cố vững chắc kiến thức đã học để đạt được kết quả cao nhất khi làm các bài kiểm tra
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;377tr.;TN58823
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23810
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ki nang giai nhanh HH.pdf
  • Description : 
  • Size : 55,19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.