Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23809
Title: Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra hoá học 9
Authors: Nguyễn Hữu Thạc, Trần Vũ Bình
Keywords: Hóa học
Bài tập
Đề thi
Kĩ năng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học sư phạm.-Tái bản lần thứ 2
Abstract: Tóm tắt kiến thức hoá học 9, hướng dẫn làm đề kiểm tra và đề thi, giới thiệu một số đề thi hoá học 9
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;200tr.;TN50514
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23809
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ki nang lam de thi va KTHH.pdf
  • Description : 
  • Size : 32,88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.