Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23807
Title: Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Hoá học 9
Authors: Nguyễn Hoàng Long, Dương Thị Mai Hiền
Keywords: Hóa học
Lớp 9
Bài tập
Issue Date: 2013
Publisher: Nxb. Tổng hợp.-Tái bản lần thứ nhất
Abstract: Sách tóm tắt lại kiến thức hoá học lớp 9, hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập ở sách giáo khoa, sách bài tập và hướng dẫn giải chi tiết cho các bài tập này
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;90tr.;TN54177
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23807
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : huong dan hoc va giai chi tiet bai tap hoa hoc 9.pdf
  • Description : 
  • Size : 33,55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.