Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23806
Title: Hóa học cơ bản và nâng cao 9
Authors: Ngô Ngọc An
Keywords: Hóa học
Bài tập nâng cao
Sách tham khảo
Lớp 9
Issue Date: 2013
Publisher: Giáo dục Việt Nam.-Tái bản lần thứ 2
Abstract: Cách áp dụng các định luật căn bản về vật chất. Cách áp dụng các định luật vật lý chất khí vào toán hóa học. Phương pháp chuyển bài toán hốn hợp thành bài toán một chất tương đương. Biện luận bài toán hóa học. Cách vận dụng tính chất cơ bản của hốn hợp đồng chất và định luật thành phần không đổi...
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;181tr.;TN54200
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23806
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : hoa hoc co ban va nang cao 9.pdf
  • Description : 
  • Size : 40,91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.