Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23805
Title: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi Hóa học 9
Authors: Hoàng Vũ
Keywords: Hóa học
Chuyên đề
Luyện thi
Lớp 9
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học quốc gia
Abstract: Giới thiệu các chuyên đề Hóa học 9 bồi dưỡng học sinh giỏi: Các hợp chất vô cơ; kim loại; phi kim - sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và một số đề thi học sinh giỏi
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;307tr.;TN58818
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23805
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : chuyen de boi duong hoc sinh gioi...hoa hoc 9.pdf
  • Description : 
  • Size : 75,2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.