Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23179
Title: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11
Authors: Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long
Hoàng Thị Thúy Hương
Keywords: Hóa học
Lớp 11
Bồi dưỡng học sinh giỏi
Sách tham khảo
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia
Abstract: Gồm 10 chuyên đề về cân bằng trong dung dịch chất điện li; Cân bằng tạo phức trong dung dịch; Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan...
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;256tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23179
Appears in Collections:Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 128.Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11.pdf
  • Description : 
  • Size : 60,59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.