Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23062
Title: Hình thành năng lực giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 3
Authors: Nguyễn Đình Thoại
Keywords: Khoa học xã hội
Tâm lý học
Giáo dục trẻ
Tâm lý học lứa tuổi
Lớp 3
Yên Bái
Địa Chí
Năng lực
Bài toán
Issue Date: 1999
Publisher: [Knxb.]
Description: Có thể hình thành ở học sinh lớp 3 năng lực giải các bài toán có lời văn nói chung cũng như kỹ năng vận dụng năng lực ấy để giải quyết các bài toán có lời văn khác nhau trong chương trình, và do đó kết quả giải bài toán sẽ được nâng cao, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng học tập cho học sinh lớp 3
URI: Luận văn thạc sỹ khoa học xã hội và nhân văn; 95tr.
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hinh thanh nang luc cho.pdf
  • Description : 
  • Size : 29,08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.