Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23059
Title: Lễ hội Đền Đông Cuông của người Tày Khao, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Authors: Phan Văn Nhất
Keywords: Khoa học xã hội
Luận văn thạc sĩ
Đền Đông Cuông
Dân tộc Tày Khao
Văn Yên
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu Lễ hội đền Đông Cuông dưới góc độ là một di sản văn hóa lễ hội tâm linh, tín ngưỡng. Trong đó bao gồm phần lễ hội, các nhân vật tưởng niệm trong lễ hội, các nghi lễ, trò diễn dân gian trong lễ hội. Luận văn tiếp cận và nghiên cứu cụm di tích gồm: đền Đông Cuông, miếu Ghềnh Ngài, miếu Cô, miếu Cậu và những vị thần được thờ ở các di tích này vì đó chính là địa điểm không gian diễn ra lễ hội và các vị thần được thờ ở đây cũng chính là các vị thần được tưởng niệm trong lễ hội.
URI: Luận văn thạc sĩ; 150tr.
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 45. Le hoi den Dong Cuong.doc
  • Description : 
  • Size : 4,85 MB
  • Format : Microsoft Word


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.