Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23056
Title: Một số kết quả nghiên cứu về đá Topaz
Authors: Phạm Quang Bình
Keywords: Khoa học tự nhiên
Vật lý
Quang học
Quang phổ
Đá Topaz
Yên Bái
Issue Date: 1994
Publisher: [Knxb.]
Description: Nội dung chính của bản luận văn gồm 5 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Chế tạo mẫu; chương 3: Khảo sát Topaz bằng phương pháp chiếu xạ neutron; Chương 4: Khảo sát Topaz bằng phương pháp quang học; Chương 5: Phương pháp ủ nhiệt, ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng lên độ bền màu của Topaz đã chiếu Neutron
URI: Luận văn thạc sĩ; 89tr.
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Mot so nghien cuu ve.pdf
  • Description : 
  • Size : 23,17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.