Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23055
Title: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học - sinh thái học của cá đuôi cờ (Macaopodus opercularis - Linaeus, 1788) trong điều kiện nuôi
Authors: Ngô Thị Huệ
Keywords: Khoa học Tự nhiên
Sinh học
Động vật học
Cá Đuôi cờ
Yên Bái
Yên Bái
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học sư phạm Hà Nội; Khoa Sinh, KTNN
Abstract: Nội dung đề tài gồm đặc điểm hình thái và sinh thái của cá đuôi cờ trong điều kiện nuôi. Nghiên cứu một số tập tính, dinh dưỡng, sự tăng trưởng, sự tái sinh vây, sự sinh sản của cá đuôi cờ và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong việc nuôi cá cờ
URI: Luận án thạc sĩ khoa học sinh học; 99tr.
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghien cuu mot so.pdf
  • Description : 
  • Size : 24,29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.