Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22935
Title: Công nghệ công nghiệp 8
Authors: Nguyễn Minh Đường tổng chủ biên, Đặng Văn Đào chủ biên
Keywords: Công nghệ
Công nghiệp
Lớp 9
Trung học cơ sở
Issue Date: 2016
Publisher: Giáo dục Việt Nam.-Tái bản lần thứ 12
Abstract: Gồm các phần như vẽ kĩ thuật; cơ khí; kĩ thuật điện
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;214tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22935
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 10. Sách Giáo Khoa Công nghệ 8 Công nghiệp - Nguyễn Minh Đường.pdf
  • Description : 
  • Size : 40,86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.