Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22728
Title: 500 bài tập Toán chọn lọc 9
Authors: Đậu Thế Cấp, Phan Văn Đức
Keywords: Toán học
Bài tập
Lớp 9
Issue Date: 2007
Publisher: Đai học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Sách gồm 2 phần Đại số và hình học
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;126+125tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22728
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ebook_500_bai_tap_toan_chon_loc_9_phan_1_up_pgs_ts_dau_the_cap_phan_van_duc_7939.pdf
  • Description : 
  • Size : 7,49 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : ebook_500_bai_tap_toan_chon_loc_9_phan_2_up_pgs_ts_dau_the_cap_phan_van_duc_1208.pdf
  • Description : 
  • Size : 8,68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.