Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22717
Title: Sổ tay Toán - Lý - Hóa cấp 2
Authors: Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng
Nguyễn Thanh Hải, Ngô Ngọc An
Keywords: Toán học
Lớp 6
Đại số
Hình học
Issue Date: 2010
Publisher: Đai học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Gồm 3 phần. Phần 1: Toán học. Phần 2: Vật lí. Phần 3: Hóa học
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;188+147tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22717
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ebook_so_tay_toan_ly_hoa_cap_2_phan_1_up_nxb_dai_hoc_quoc_gia_ha_noi_9499.pdf
  • Description : 
  • Size : 15,45 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : ebook_so_tay_toan_ly_hoa_cap_2_phan_2_up_nxb_dai_hoc_quoc_gia_ha_noi_0821.pdf
  • Description : 
  • Size : 14,17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.