Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22712
Title: Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7: Tập 2
Authors: Tôn Thân chủ biên, Vũ Hữu Bình
Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Văn Tuyên
Keywords: Toán học
Lớp 7
Phương pháp giải
Trung học sơ sở
Issue Date: 2013
Publisher: Giáo dục Việt Nam.-Tái bản lần thứ 8
Abstract: Gồm 2 phần: Đại số và hình học
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;88tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22712
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : cac_dang_toan_va_phuong_phap_giai_toan_7_tap_2_ton_than_4139.pdf
  • Description : 
  • Size : 15,34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.