Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22706
Title: Cách tìm lời giải các bài toán THCS: Tập 2. Đại số
Authors: Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quỳ
Keywords: Toán học
Đại số
Trung học cơ sở
Issue Date: 2001
Publisher: Đai học Quốc gia Hà Nội.-In lần thứ 2
Abstract: Các bài toán điển hình, mỗi bài toán đều gồm: Đề bài; Tìm hiểu đề bài; Hướng dẫn cách tìm lời giải; Cách giải; Khai thác bài toán...
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;200+224tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22706
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : cach_tim_loi_giai_cac_bai_toan_thcs_tap_2_dai_so_nxb_dai_hoc_quoc_gia_2001_1_2994.pdf
  • Description : 
  • Size : 20,7 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : cach_tim_loi_giai_cac_bai_toan_thcs_tap_2_dai_so_nxb_dai_hoc_quoc_gia_2001_2_1594.pdf
  • Description : 
  • Size : 45,69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.