Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22701
Title: Tuyển chọn đề thi vào lớp 10 môn Toán
Authors: Trần Xuân Tiếp, Phạm Hoàng
Phạm Toàn, Phan Hoàng Ngân
Keywords: Toán học
Đề thi tuyển sinh
Trung học cơ sở
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Gồm 5 phần. Phần 1: Các bài toán mở đầu. Phần 2: Các đề tự luyện tập. Phần 3: Các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010 - 2011....
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;176+105
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22701
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : tuyen_chon_de_thi_vao_lop_10_mon_toan_1_8474.pdf
  • Description : 
  • Size : 14,17 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : tuyen_chon_de_thi_vao_lop_10_mon_toan_2_7079 (1).pdf
  • Description : 
  • Size : 8,36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.