Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22692
Title: Cách tìm lời giải các bài toán THCS: Tập 1 - Số học
Authors: Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quỳ
Keywords: Toán học
Trung học cơ sở
Bài tập
Số học
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội.-In lần thứ 2
Abstract: Gồm 2 nội dung chính. Các bài toán điển hình, mỗi bài toán đều gồm: Đề bài, tìm hiểu đề bài, hướng dẫn cách tìm lời giải, cách giải, Khai thác bài toán. Các bài toán tự giải
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;83+122tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22692
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : cach_tim_loi_giai_cac_bai_toan_thcs_tap_1_so_hoc_nxb_dai_hoc_quoc_gia_2001_1_5604.pdf
  • Description : 
  • Size : 6,47 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : cach_tim_loi_giai_cac_bai_toan_thcs_tap_1_so_hoc_nxb_dai_hoc_quoc_gia_2001_2_5104.pdf
  • Description : 
  • Size : 15,47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.