Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22691
Title: Các dạng toán điển hình 8: Tập 2
Authors: Lê Đức
Keywords: Toán học
Lớp 8
Toán điển hình
Trung học sơ sở
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Gồm phần Đại số và phần hình học
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;129+92tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22691
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : cac_dang_toan_dien_hinh_8_tap_2_1_1659.pdf
  • Description : 
  • Size : 10,39 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : cac_dang_toan_dien_hinh_8_tap_2_2_4199.pdf
  • Description : 
  • Size : 18,54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.