Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22371
Title: Tổng ôn luyện toán theo trọng điểm cuối cấp PTCS
Authors: Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quỳ
Keywords: Toán học
Ôn tập
Sách tham khảo
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Gồm: Những trọng điểm về đại số và hình học ghi bằng dấu xoắn. Giới thiệu một số đề thi tốt nghiệp THCS ở một số tỉnh và thành phố năm 1999 và năm 2000. Sơ lược cách giải.
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;280tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22371
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 16. Tổng Ôn Luyện Toán Theo Trọng Điểm Cuối Cấp THCS - Lê Hải Châu.pdf
  • Description : 
  • Size : 34,93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.