Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22318
Title: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học 12
Authors: Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long
Hoàng Thị Thúy Hương
Keywords: Hóa học
Lớp 12
Bồi dưỡng học sinh giỏi
Sách tham khảo
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 12
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;576tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22318
Appears in Collections:Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 49. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12.pdf
  • Description : 
  • Size : 155,95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.