Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22243
Title: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình Học 9
Authors: Trần Thị Vân Anh
Keywords: Toán học
Hình học
Lớp 9
Bồi dưỡng học sinh giỏi
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu phương pháp chung; Các ví dụ minh họa; Bài tập vận dụng; Hướng dẫn và đáp số.
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;288tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22243
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 5.Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 9 - Trần Thị Vân Anh.pdf
  • Description : 
  • Size : 256,98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.