Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22241
Title: Kiến thức cơ bản Vật lí 9
Authors: Lê Văn Thông
Keywords: Vật lí
Lớp 9
Sách tham khảo
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Gồm 4 chương: Điện học; Điện tử học; Quang học; Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;136tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22241
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 9 - Lê Văn Thông.pdf
  • Description : 
  • Size : 56,98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.