Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22109
Title: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học 10
Authors: Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long
Hoàng Thị Thúy Hương
Keywords: Hóa học
Bồi dưỡng học sinh giỏi
Lớp 10
Chuyên đề
Issue Date: 2007
Abstract: Giới thiệu các chuyên đề trong các kì thi học sinh giỏi các cấp môn Hóa học
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;453tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22109
Appears in Collections:Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 113.Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10.pdf
  • Description : 
  • Size : 79,94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.