Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21802
Title: 40 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Toán 6: Soạn theo hướng cải tiến ra đề kiểm tra chất lượng của Bộ GD&ĐT
Authors: Lê Hồng Đức chủ biên, Lê Bích Ngọc
Keywords: Toán học
Lớp 6
40 đề kiểm tra
Trắc nghiệm
Tự luận
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Gồm câu hỏi lí thuyết được cho dưới dạng trắc nghiệm, Bài tập trắc nghiệm và tự luận, bài tập tự luận
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;159tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21802
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1. 40 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Và Tự Luận Toán 6 - Lê Hồng Đức.pdf
  • Description : 
  • Size : 62,22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.