Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21697
Title: Hướng dẫn giải bài tập Toán 9 tập 1
Authors: Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập
Nguyễn Đức Hòa
Keywords: Sách tham khảo
Khoa học tự nhiên
Toán học
Lớp 9
Issue Date: 2010
Publisher: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách được biên soạn nhằm trợ giúp phụ huynh hướng dẫn con em học tốt toán ở nhà, với nội dung bám sát sách giáo khoa hiện hành, gồm phần Đại số và Hình học
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;116tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21697
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 47,27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.