Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21694
Title: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8 tập 2
Authors: Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập
Nguyễn Đức Hòa
Keywords: Sách tham khảo
Khoa học tự nhiên
Toán học
Lớp 8
Issue Date: 2009
Publisher: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Sách có hai phần: Phần Đại số gồm 2 chương là Phương trình bậc nhất một ẩn và Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phần Hình học gồm chương 3: Tam giác đồng dạng và chương 4: Hình lăng trụ đứng - hình chóp đều. Cuối các chương là phần ôn tập chương và bài tập ôn cuối năm
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;168tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21694
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 19,77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.