Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21691
Title: 45 bộ đề bài tập trắc nghiệm Toán 7
Authors: Nguyễn Đức Tấn chủ biên, Đỗ Quang Thanh
Nguyễn Đức Hòa
Keywords: Sách tham khảo
Khoa học tự nhiên
Toán học
Lớp 7
Issue Date: 2008
Publisher: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách bao gồm 45 đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 7, cung cấp cho học sinh hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phong phú, đa dạng, được viết bám sát theo thứ tự các chương trong sách giáo khoa. Cấu trúc ở mỗi chương gồm các phần: Phần 1 là những kiến thức cần nhớ và các đề toán; Phần 2 là đáp án và hướng dẫn giải.
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;232tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21691
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 96,03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.