Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21689
Title: Để học tốt Toán 6 tập 1
Authors: Lê Hồng Đức chủ biên, Đào Thiện Khải
Lê Bích Ngọc
Keywords: Sách tham khảo
Khoa học tự nhiên
Toán học
Lớp 6
Issue Date: 2007
Publisher: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 2 phần: Số học và Hình học. Mỗi phần chứa đựng các chương, ở mỗi chương chứa đựng các chủ đề theo nội dung của sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;225tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21689
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4.pdf
  • Description : 
  • Size : 74,75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.