Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21677
Title: Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Vật Lí 7
Authors: Đặng Đức Trọng chủ biên, Nguyễn Đức Tấn
Vũ Minh Nghĩa
Keywords: Sách tham khảo
Vật lý
Lớp 7
Khoa học tự nhiên
Issue Date: 2009
Publisher: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Sách đáp ứng nhu cầu của các em học sinh về tư liệu dùng cho tự học, tự rèn luyện, theo nội dung chương trình hiện hành. Cuối mỗi chương là phần bài tập trắc nghiệm và tổng kết chương. Gồm 3 chương: Quang học, âm học, điện học
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;184tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21677
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 97,36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.