Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21581
Title: Tăng cường tự chủ tài chính tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập - Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
Authors: Lương Thúy Phương
Keywords: Tài chính
Quản lí
Tự chủ tài chính
Đơn vị sự nghiệp công lập
Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
Nghiên cứu
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2018
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác tự chủ tài chính. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện công tác tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Chuyên ngành Quản lí kinh tế. 126tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21581
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB462018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.