Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21580
Title: Phân tích mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố Yên Bái
Authors: Nguyễn Thanh Tú
Keywords: Kinh tế
Quản lí
Chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2018
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Nghiên cứu, phân tích thực trạng mối quan hệ, chủ yếu từ góc độ tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng kinh tế từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho thành phố Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Chuyên ngành Quản lý kinh tế. 100tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21580
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB452018.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.