Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21578
Title: Quản lí nguồn lực tài chính tại Bưu điện tỉnh Yên Bái
Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Keywords: Kinh tế
Nguồn lực tài chính
Quản lí
Bưu điện tỉnh Yên Bái
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2018
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn lực tài chính. Trạng quản lý nguồn lực tài chính tại Bưu điện tỉnh Yên Bái. Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn lực tài chính tại Bưu điện tỉnh Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Chuyên ngành Quản lí kinh tế. 104tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21578
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB432018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.