Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21576
Title: Kinh tế lâm nghiệp ở huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái 1986 – 2010.(Bản sưu tầm)
Authors: Hoàng Văn Vinh
Keywords: Lịch sử hiện đại
Kinh tế
Lâm nghiệp
Trấn Yên
Yên Bái
Địa chí
1986 - 2010
Lịch sử
Issue Date: 2012
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Khái quát tình hình kinh tế xã hội huyện Trấn Yên trước đổi mới. Những chuyển biến trong kinh tế lâm nghiệp huyện Trấn Yên từ 1986 – 2010. Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế lâm nghiệp ở huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sĩ Khoa học lịch sử. 90tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21576
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB0412018.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.